COSL

Informasjon om offshore stillinger

StillingCOSL Drilling Europe’s krav  (anbefalt av OLF)Rekrutterer tilTilleggskrav
Hjelpearbeider / dekksarbeider VG1 TIP/ Elektro VG2 bore- og brønnteknikk + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag Boredekksarbeider Godkjent offshore helseattest. Fysisk egnethet til beredskapsoppgaver
  Fagbrev innen mekanisk, elektrofag, kjemi- og prosessfag eller byggfag. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i bore- og brønnteknikk.    
  5 års relevant praksis innenfor relevante bore- og brønnservicefag og offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i VG2 brønnteknikk.    
Boredekksarbeider VG1 TIP/ Elektro, VG2 bore- og brønnteknikk + 2 år i lære i bore- og brønnservicefag Tårnmann Godkjent offshore helseattest. Fysisk egnethet til beredskapsoppgaver
  Fagbrev innen mekanisk, elektrofag, kjemi- og prosessfag eller byggfag. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i bore- og brønnteknikk.    
  5 års relevant praksis innenfor relevante bore- og brønnservicefag og offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i VG2 brønnteknikk.    
Tårnmann Praksis som boredekksarbeider Assisterende borer Godkjent offshore helseattest. Fysisk egnethet til beredskapsoppgaver
Assisterende borer Praksis som tårnmann, eller boredekksarbeider som har fått tilstrekkelig kunnskaper i boreslamanlegg. Borer Godkjent offshore helseattest. Boreteknisk fagskole. Gyldig IWCF sertifikat
Borer Praksis som assisterende borer Boresjef Godkjent offshore helseattest. Boreteknisk fagskole. Gyldig IWCF sertifikat
Boresjef Praksis som borer Senior boresjef Godkjent offshore helseattest. Boreteknisk fagskole. Gyldig IWCF sertifikat
Offshore kranfører Alternativt Vg2 Industriteknologi VG1, linje for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) / Elektro. VG2 Industriteknologi. Inneha G5 kransertifikat for offshore kranførere. 2 års erfaring fra MOU eller annen relevant erfaring fra tilsvarende arbeid. Offshore kranfører Godkjent offshore helseerklæring. Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.
Motormann VG1, linje for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) eller elektrofag. Deretter VG2 Sjøfartsfag. Motormann Godkjent offshore helseerklæring. Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.
Skipselektriker VG1 elektrofag /  etterfulgt av VG2 el-energi, deretter 30 måneders læretid, hvorav ca 10 måneder på skole med fordypning i maritime elektriske anlegg, høyspentkurs, utplassering i bedrift og sikkerhetskurs. Resterende 20 måneder som skipselektrikerlærling ombord på skip. Denne type læretid tilbys bare gjennom de maritime opplæringskontorene. Sjefselektriker Godkjent offshore helseerklæring. Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.
Maskinroms-operatør Du må ha utdannelse som maskinoffiser klasse 4. Du må i tillegg ha 2 års relevant erfaring.   Godkjent offshore helseerklæring. Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.
Teknisk assistent Maskinoffiser sertifikat klasse 2 (1. maskinist). Gjennomført og bestått godkjent kurs for teknisk assistent. Erfaring: minst ett år som maskinromsoperatør eller maskinoffiser på MOU. Teknisk sjef Godkjent offshore helseerklæring. Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.
Teknisk sjef Maskinoffiser sertifikat klasse 1 og gjennomført og bestått godkjent kurs for teknisk sjef. Erfaring: minst ett år som teknisk assistent på MOU.   Godkjent offshore helseerklæring.
DP Operatør Dekksoffiser klasse 4 (1.styrmann). For enheter som har DP må man også ha ubegrenset DP-sertifikat. Det finnes også intern opplæring i de enkelte riggselskapene.   Godkjent offshore helseerklæring. Fysisk egnet til beredskapsoppgaver.
Stabilitetssjef Dekksoffiser klasse 2 (overstyrmann) og gjennomført og bestått godkjent stabilitetssjefkurs. Minimum 1 års praksis som kontrollromsoperatør på MOU. Plattformsjef Godkjent offshore helseerklæring.

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X