COSL

COSL signerer riggavtale med Chrysaor Norge AS

COSLInnovator skal bore brønner på Jerv- og Ilder-prospektene der Chrysaor Norge AS er operatør.

Tidligere i sommer meldte COSL Drilling Europe om signeringen av en intensjonsavtale for den 6. generasjons, halvt nedsenkbare boreriggen COSLInnovator. Nå kan det bekreftes at riggen skal tas i bruk på lisens PL 973, der Chrysaor er operatør og eier sammen med sine partnere Okea og Petoro. Operasjonen skal skje ut fra Stavanger.
 
- Riggoppdraget starter tidlig neste år, og det gleder vi oss veldig til. Da vil COSLInnovator kunne settes i drift med effektiv operasjon fra første dag, fordi vi har sørget for å ha en godt vedlikeholdt rigg og for å ha godt kvalifisert og motivert personell klare, sier Frank Tollefsen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.
 
Riggen COSLInnovator har blitt holdt klar for arbeid over en lengre periode, såkalt «ready to drill.» COSL har også investert store summer i grønn teknologi for å gjøre riggene sine mer attraktive og effektive. Det har ført til at selskapets rigger er best i klassen når det gjelder utslipp og drivstofforbruk.
 
Tror på flere oppdrag
Nå har COSL-sjefen tro på at det blir flere oppdrag i tiden fremover, av mange grunner. Det at riggen har fått et oppdrag er i seg selv med på å øke interessen, ettersom flere blir klar over hvor effektiv riggen faktisk er. I tillegg har COSL tatt store grep for å gjøre riggene enda mer attraktive.
- Vi har vært veldig opptatt av å levere på det markedet forventer av moderne og effektive rigger i fremtiden. Derfor har vi fått på plass et forbedret system for energikontroll ombord på riggen, og dette systemet gjør at vi kan redusere energiforbruket med inntil 25 prosent, fra et allerede lavt nivå. Her baner vi vei for resten av bransjen, sier Tollefsen.
 
For mer informasjon:
Frank Tollefsen, adm.dir. i COSL Drilling Europe: frank.tollefsen@cosl.no / 993 53 610
 
 
COSL signs rig contract with Chrysaor Norge AS
 
COSLInnovator will drill wells at the Jerv and Ilder propects where Chrysaor Norge AS is the operator.
 
Earlier this summer, COSL Drilling Europe announced that a letter of intent was signed for the use of the 6. generation semi-submersible rig COSLInnovator. It is now confirmed that the rig will be put into operation at Licence PL 973 where Chrysaor is operator and owner together with its partners Okea and Petoro. The operations will be  run out of Stavanger.
 
«We look forward to commence the rig operations early next year. COSLInnovator expect to deliver efficient operations from day one, because the drilling unit has been kept well-maintained including well-qualified and highly motivated personnel employed for the rig», says Frank Tollefsen, CEO of COSL Drilling Europe.
 
COSLInnovator has been kept in operational condition («ready to drill») for a long periode of time. COSL Drilling Europe has also made large investments in green technology to make the company´s rigs more attractive and efficient. This has led the COSL´s rig portfolio to be best in class in terms of low emissions and fuel efficiency.
 
Believes in more contracts
The CEO of COSL believes in more contracts in the future based on several reasons. The new rig contract is on its own driving attention from the market combined with the measures to make the rigs even more attractive.
«We have been focused on delivering what the market expects in the future when it comes to modern and efficient rigs. We have installed an advance system for energy control. This will provide a emissions-reduction of up to 25 percent based on already very low levels. This means that we are leading the way for the rest of the rig industry», Tollefsen says.
 

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X