COSL

Dom foreligger i sak mellom COSL & Statoil

Vi viser til tidligere melding fra China Oilfield Services Limited datert 13. desember 2016 om søksmål tatt ut av COSL Offshore Management AS mot Statoil Petroleum AS for påstått ulovlig heving av borekontrakt.

Statoil hevet kontrakten etter at boreriggen COSLInnovator ble truffet av en unormal bølge under en storm på Trollfeltet 30. desember 2015.
COSL har mottatt dommen fra Oslo Tingrett som ble avsagt 15. mai 2018.
Dommen fastslår at Statoil sin heving av kontrakten var urettmessig og gir COSL medhold, og fastslår videre at Riggen var bygget i henhold til alle relevante regler og at COSL ikke kan bebreides for ulykken, og hadde oppfylt alle sine forpliktelser etter kontrakten.
Statoil sin subsidiære avbestilling av kontrakten var rettmessig men dommen fastslår at Statoil er forpliktet til å betale COSL det avtalte kanselleringsfee som Statoil hittil har nektet å betale.
Tingretten bestemte videre at hver av partene skal bære sine egne omkostninger.
Dommen kan påankes av hver av partene innen en måned etter at den er forkynt, og den er derfor foreløpig ikke rettskraftig.
For English and official version, reference is made to: www.cosl.com.cn/attach/0/1805160719059822070.pdf

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X