COSL

News

Dom foreligger i sak mellom COSL & Statoil

Written Wednesday 16. May 2018 by Charlotte Kildedal

Vi viser til tidligere melding fra China Oilfield Services Limited datert 13. desember 2016 om søksmål tatt ut av COSL Offshore Management AS mot Statoil Petroleum AS for påstått ulovlig heving av borekontrakt.

Read more

COSLPioneer to UK Sector

Written Monday 03. July 2017 by Charlotte Kildedal

COSL Drilling Europe AS has today received a Letter of Intent (LOI) from Nexen Petroleum U.K. Limited to carry out plugging and abandonment  work at the Ettrick and Blackbird fields in UK. 

Read more

Petroleumstilsynet trekker tilbake pålegg til COSL

Written Friday 08. July 2016 by Charlotte Kildedal

Petroleumstilsynet endrer granskningsrapporten og sin konklusjon om at design og dimensjonering av COSLInnovator ikke var i henhold til regelverket ved hendelsen den 30. desember 2015 der én person omkom. Nå bekrefter tilsynsmyndighetene at det ikke forelå avvik fra byggeforskriften på ulykkestidspunktet.

Read more

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X