COSL

Jørgen Arnesen forlater COSL Drilling Europe

Etter 11 år i riggselskapet har administrerende direktør Jørgen Arnesen beslutte å forlate  COSL Drilling Europe AS.

Arnesen informerte i dag om beslutningen i et allmøte på selskapets hovedkontor i Stavanger.
- Jeg har hatt gleden av å jobbe i selskapet i 11 år, hvorav over ti års om leder. I løpet av den perioden har vi bygget fire rigger i Kina, parallelt med å etablere COSL i Norge og i UK.  COSL er nå posisjonert seg som en kompetent og sentral aktør i Nordsjøen med fire borerigger og to boligrigger. Etter en utfordrende periode for hele næringen, ser vi nå lys i tunellen med stigende oljepris og økt aktivitetsnivå. Med mye god kompetanse både on- og offshore, samt moderne og effektive borerigger, er COSL godt posisjonert til å ta del i den forventede oppgangen. Med dette som bakgrunn, mener jeg det er en god timing å tre til side for å se etter nye muligheter, sier Arnesen.
 
Jørgen Arnesen kommer inntil videre til å fortsette være en del av selskapet, og har sammen med styret allerede startet prosessen med å identifisere nye kandidater til å overta som øverste leder.
- Det har vært en fornøyelse å jobbe med langsiktige og profesjonelle eiere siden oppkjøpet i 2008, og med en meget fremoverlent gjeng både on- og offshore. Selskapet består av mange kompetente og meget lojale medarbeidere, slik at jeg er ikke bekymret for at vi mister styrefart i overgangsfasen, sier Arnesen, og legger til:
- Jeg har ikke noe konkret i kikkerten, men syntes det er motiverende å være med på å bygge opp nye aktiviteter, enten innen oljeservice eller i andre næringer, sier Arnesen.
 
Styreleder Mr. Qi Meisheng i COSL Drilling Europe takker Arnesen for innsatsen.
- Det er trist at han velger å forlate selskapet, men respekterer hans beslutning. Vi er svært takknemlige for den solide innsatsen Jørgen Arnesen har lagt ned i utviklingen av COSL Drilling Europe gjennom flere år, og ønsker ham samtidig lykke til videre i nye utfordringer utenfor selskapet, sier Mr. Meisheng Qi.
 
 
Jørgen Arnesen is leaving COSL Drilling Europe
 
After 11 years in the rig company, CEO Jørgen Arnesen has decided to leave COSL Drilling Europe AS.
 
He informed internally about the decision in a town hall meeting today at the company’s headquarter in Stavanger.
“I have had the pleasure of working for the company for ten years, and more than ten years as leader. Over the period where we have built four drilling units in China, while establishing COSL Drilling Europe as a company in Norway and in the UK. COSL is positioned as a competent and central player in the North Sea with four drilling rigs and two accommodation units. Looking back at a challenging period for the oil and gas industry, we now see higher oil prices and increased activity levels.  With a lot of high competence both onshore and offshore, and with a fleet of modern and efficient drilling rigs, COSL is well positioned to take part in the expected upturn in the industry. I therefore find it to be the right timing for me to step down and look for new opportunities”, Arnesen says.
 
Jørgen Arnesen will continue to work for the company until a successor is in place, and has together with the board initiated the process of identifying new candidates.
“It has been a pleasure working with China Oilfield Services Limited as a long-term and professional owner, since their take-over in 2008. I have had the pleasure of working with highly qualified, experienced and loyal colleagues, and I am convinced that the company will not lose its positive traction”, Arnesen says and adds:
“I have nothing concrete in mind, but I find it motivating to see companies grow, and I will now pursue new opportunities either within the oil service sector or in a different sectors”.
 
Mr. Meisheng Qi, chairman of COSL Drilling Europe, is grateful for Arnesen’s effort for the company.
“It was sad to learn that he leaves the company, but respect his decision. We are very grateful for the great efforts Jørgen Arnesen has shown trough many years in the development of COSL Drilling Europe. On behalf of the board, I wish him all the best in pursuing new opportunities outside the company”, Mr. Meisheng Qi says.
 

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X