COSL

Settlement reached in the case between COSL and Equinor

COSL has reached an agreement with Equinor in the case dealing with the validity of the termination of rig/drilling contracts. The companies will also enter in to a new master frame agreement, which enables COSL to provide additional drilling units and services to Equinor.

As a part of the agreement, Equinor Energy AS will pay, on behalf of the Troll-licence, US$188 million to COSL Offshore Management AS.

- I am very pleased with this agreement. We can now finally leave this case behind. It was not the financial compensation that was the most important to us. But rather the recognition, both for COSL as a company, and for our rigs. The master frame agreement is also an important part of this, says CEO of COSL, Frank Tollefsen.  

It has been nearly four years since Equinor terminated the rig contracts with COSL. COSL believed they were entitled to a compensation for the termination and took Equinor to court. The District Court concluded that the rig was built in accordance with rules, regulations and best market practices. This resulted in Equinor being sentenced to pay parts of what COSL argued they were entitled to, but both parties appealed the verdict. The appeal was due in January, but the parties have now settled the dispute out of court.  

- Equinor is still our most important customer. We have very effective rigs with a technology that can help Equinor reach its recently announced goal of an emission-free Norwegian continental shelf. One of our rigs that Equinor uses, has been rated their best rig multiple times the last five years,  says Tollefsen and ads:

- With this agreement we can now compete for Equinor assignments on the same terms as our competitors. I am very pleased with that.

 

Minnelig ordning i saken mellom COSL og Equinor

COSL har kommet til enighet med Equinor i saken som omhandlet gyldigheten av termineringen av riggkontrakter. Selskapene vil også inngå en ny rammeavtale, som legger til rette for at COSL kan levere flere rigger og tjenester til Equinor.

Som en del av avtalen betaler Equinor Energy AS på vegne av Troll-lisensen 188 millioner USD til COSL Offshore Management AS.

- Jeg er godt fornøyd med denne avtalen. Nå får vi endelig lagt denne saken bak oss. Det var ikke erstatningsbeløpet som var det viktigste for oss. For oss var det viktigste å få en anerkjennelse av oss som selskap og av riggene våre. Rammeavtalen vi med Equinor er også en viktig del av denne enigheten, sier COSL-toppsjef Frank Tollefsen.  

Det er snart fire år siden Equinor terminerte riggkontraktene med COSL. Da gikk COSL til retten fordi selskapet mente de hadde krav på erstatning etter termineringen. Tingretten konkluderte med at riggene var bygget i henhold til lover og regler og etter beste praksis. Equinor ble i tingretten dømt til å betale deler av det COSL mente selskapet hadde krav på, men begge parter anket dommen. Ankesaken skulle opp nå i januar, men partene har altså løst uenigheten utenfor rettssalen.  

- Equinor har vært og er vår viktigste kunde. Vi har rigger som er svært effektive, og som har teknologi som kan hjelpe Equinor på veien mot selskapets nylige annonserte mål om en utslippsfri norsk sokkel. En av våre rigger, som Equinor bruker, har de siste fem årene gjentatte ganger av Equinor blitt kåret til selskapets beste, sier Tollefsen og legger til:

- Med denne avtalen kan vi konkurrere om oppdrag for Equinor på like vilkår som våre konkurrenter. Det er jeg veldig fornøyd med.

 

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness

Top

This webpage uses cookies. If you continue to use this webpage, you agree to our use of cookies
More about cookiesClose X